Zasadność termowizji | Badania budynków kamerą termowizyjną

Zasadność termowizji

Korzystając z termowizji możesz zyskać bardzo wiele i obniżyć swoje koszty. Badanie termowizyjne nie zwróci Ci się jedynie, jeśli w Twoim domu wszystko zostanie wykonane poprawnie co zdarza się rzadko, lecz wtedy zyskasz pewność, że wszystko jest w porządku.

Wydajemy na docieplenie domu dość duże pieniądze. Jest to inwestycja, która powinna przynieść wymierne korzyści w postaci znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania. Producenci styropianu czy też wełny mineralnej są zobligowani do utrzymania zadeklarowanych parametrów swoich produktów, ponieważ są stale kontrolowani. Inaczej jest z wykonawcami dociepleń, których sumienność i dokładność nie jest łatwa do oceny gołym okiem. Jakość ułożenia farby, tynku czy też glazury jesteśmy w stanie w dużym stopniu zweryfikować bez specjalnych narzędzi ale skuteczność izolacji nie jest tak prosta do weryfikacji. Co więcej jeśli nie zauważymy niedomalowanego sufitu lub nie do końca  prosto położonych płytek to wcale na tym nie ucierpimy. Z izolacją jest inaczej, ponieważ każda niedokładność wykonania izolacji niesie za sobą stratę pieniędzy dla inwestora. Wygląda to następująco:

Niezauważalne mostki termiczne (wykrywane bezbłędnie kamerą termowizyjną) występujące w postaci kilku niedopasowanych płyt styropianowych powodują niewielkie straty ciepła. My nie czujemy tego zjawiska ale straty energii kształtują się na poziomie takim, jakby od 15 cm warstwy styropianu odjąć 2 cm. To niewiele bo zostaje nam jeszcze 13 cm ale za dodatkowe zmarnowane 2 cm trzeba było zapłacić. Biorąc pod uwagę ten fakt, po samym tylko wykryciu i usunięciu mostków w sporej części badanych obiektów można odzyskać omawiane 2 cm, a to przekłada się na oszczędności przekraczające już teraz koszt badania budynku kamerą termowizyjną.
Dodatkowe zyski można wygenerować dzięki sprawdzeniu poprawności montażu okien i drzwi. W większości przypadków zdarza się że okno dwukomorowe, czyli znacznie drozsze od jednokomorowego i posiadające znacznie lepszy współczynnik przenikania ale niepoprawnie zamontowane daje tą samą skuteczność izolacyjną jak okno jednokomorowe zamontowane poprawnie. 
Dodatkowe oszczędności znaleźć można w izolacji dachu. Wreszcie do tego wszystkiego dochodzi oszczędność z wieloletniego korzystania z lepiej izolowanego domu.