Pomiary termowizyne | Badania budynków kamerą termowizyjną

Pomiary termowizyjne

TermowizjaPodczas przeprowadzania badania termowizyjnego uwagę zwracają wnęki okienne. Posiadają one znacznie większą temperaturę niż pozostałe powierzchnie. Boczna oraz górna ścianka wneki okiennej wykazuje niską skuteczność izolacyjną.Należy możliwie jaknajskuteczniej zabezpieczyć omawiane powierzchnie przed działaniem temperatury. Prawdopodobnie na powierzchniach tych nie ma styropianu bądź jest jego bardzo cienka warstwa. Przeprowadzając prace remontowe można delikatnie skuć tynk z omawianych powierzchni aby możliwie jak najbardziej poszerzyć światło okna i zrobić miejsce dla nowej warstwy izolacji. Do docieplenia warto zastosować styropian ekstrudowany, który ma znacznie lepsze własności izolacyjne niż tradycyjny styropian dzięki temu można zastosować cieńszą warstwę izolacji. Można dodatkowo odizolować wnęki okienne od wewnątrz lecz docieplenie wewnętrzne należy traktować jako uzupełnienie izolacji zewnętrznej. Pamiętać należy, iż zastosowanie tylko izolacji wewnętrznej może spowodować inne niekorzystne następstwa takie jak skraplanie wilgoci.