Interpretacja termogramów | Badania budynków kamerą termowizyjną

Badania termowizyjne

Badanie termowizyjneNa pierwszy rzut oka wydawało się, iż mamy do czynienia z ucieczką ciepła przez dach budynku jednak dość równomiernerozłożenie temperatury powierzchni dachowej na pierwszym termogramie oraz ślad cienia termicznego z termogramu drugiegowskazują na inne czynniki takiego rozkładu temperatur. Gdyby zaobserwowana została ucieczka ciepła z budynku na zewnąrzto temperatura dachu byłaby znacznie wyższa przy ścianie niż na krańcu dachu. Zaobserwowana wyższa temperaturaspowodowana jest odbiciem zimnej atmosfery - temperatura nieba wychodzi poza zakres pomiarowy kamery (-40 °C). Powoduje to odczyt wyższej temperatury w miejscach osłoniętych. Biorąc pod uwagę powyższe zjawisko nie ma podstaw abystwierdzić, iż następuje istotna ucieczka ciepła przez dach budynku.